Skip To Main Content

Header Wrap

Logo Image

Breadcrumb

Safety guidelines for elementary school students

 How do I ride the bus?    

 

Safely by doing the following important tasks:

 • Greeting my driver with a smile
 • By walking up the stairs and down the aisle to my seat carefully and quietly
 • Sitting in my seat and keeping my legs, feet, arms and hands inside my seat
 • Keeping my hands and feet to myself and respecting my classmates’ space
 • Speaking in a respectful manner to my classmates and driver
 • No eating or drinking on the bus

 

¿Cómo viajo en autobús?          

 

Realizando con seguridad las siguientes tareas importantes:

 • Saludo a mi conductor con una sonrisa
 • Con cuidado y en silencio subo las escaleras y camino por el pasillo hasta mi asiento.
 • Sentándome en mi asiento y manteniendo mis piernas, pies, brazos y manos dentro de mi asiento
 • Manteniendo mis manos y pies para mí mismo y respetando el espacio de mis compañeros
 • Hablando de manera respetosa con mis compañeros y el conductor
 • No se come ni se bebe en el autobús

Kouman pou mwen konpotem nan otobis la?    

     wap santiwpi an sekirite le ou etravaylakonsa:

 • Mwen salye chofem yo ak yon bel souri
 • Lè m monte eskalye yo epi desann ale nan chèz mwen an ak anpil atansyon epi trankil
 • Chita sou chèz mwen epi kenbe janm mwen, pye, mwen, bra mwen ak men mwen andedan chèz mwen an
 • Kenbe men m ak pye m san mwen epi respekte espas kamarad mwen yo
 • Pale ak kondisip klas mwen yo ak chofè m nan nan fason ki montre respè
 • Pa manje oswa bwè nan bis la